top of page

Preciesielandbouw in de praktijk,Praktijkcluster Agro. Zaaien met de SKy Easydrill


Zaaien in een zwart zaaibed is niet meer standaard. De wens voor meer groenbemesters en het bedekt houden van het land zorgen voor nieuwe uitdagingen voor loonwerkers en akkerbouwers. Ajaan Hijmans, van KAIROS Regenerative Agri & Food Systems maakte kennis met directzaai in Brazilië en haalde deze ontwikkeling naar Nederland. Met de Sky EasyDrill is er nu de mogelijkheid om directzaai toe te passen in de stoppel en gewasresten. Ook kan de machine op twee verschillende dieptes zaaien in één werkgang en is daarmee ook zeer geschikt voor mengteelten en doorzaai (kruidenrijk) grasland.


In deze film is directzaai toegepast van een winterhard groenbemestersmengsel in gewasresten van korrelmais. We hebben de winterrogge in dit mengsel in een aparte zaaibak gedaan. Zo zaaiden wij op twee verschillende dieptes in één werkgang.

Het mengsel bestaat uit 30% rogge (separaat verpakt), 43% winterwikke, 5% bladkool, 9% rode klaver, 9% Incarnaat klaver, 4% perzische klaver. Dit is een winterharde 'cold season' mengsel wat ook groeit in het najaar en vroege voorjaar. Het is gezaaid om de bodem zo lang mogelijk bedekt te kunnen houden. De vlinderbloemigen met een laag C/N getal helpen om stikstof uit de lucht te binden en te leveren voor het mineralisatieproces in het voorjaar, na oppervlakkig inwerken met bijvoorbeeld de Flächenrotte methode. De rogge met een hoog C/N voor onder andere een snellere bedekking en organische stof.

175 weergaven0 opmerkingen

Yorumlar


bottom of page