top of page
Innoveren
Leaves 1_edited_edited_edited_edited.png
Kennisdeling
Bewustzijn vergroten

Innoveren

ter verbetering ecologische- en economische resultaten van (landbouw)bedrijven.  

Om de veelbelovende innovaties van regeneratieve  landbouw economisch te testen bevorderen wij de implementatie en monitoring van innovatieve teeltwijzen op proefpercelen bij bestaande landbouwbedrijven. Dit wil Kairos organiseren in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituten en universiteiten. 

kennis deling

De verspreiding van nieuwe landbouwmethodes stimuleren om de winstgevendheid van landbouwbedrijven te verbeteren met duurzamere manieren van werken. 

Door het uitwisselen van wetenschappelijk en proefondervindelijk verkregen resultaten van nieuwe teelttechnieken en de ervaringen van boeren worden de voordelen van regeneratieve landbouw met zoveel mogelijk mensen gedeeld.  

Kairos wil samenwerking en kennisdeling tussen boeren stimuleren door het organiseren van demo’s,  roadshows en lezingen door (ervarings) deskundige en andere activiteiten. 

BEWUSTZIJN VERGROTEN

Landbouwkundig de gezondheid van bodems en planten centraal stellen, beter boereninkomen volgt.  

Kairos wil samen met andere partijen regeneratieve landbouw ontwikkelen door het organiseren van bijeenkomsten met inspirerende sprekers, die nieuwe ideeën naar de agrarische wereld brengen. Het liefst in het veld door boerderijbezoeken, demonstraties van innovatieve machines en praktijkkennis uitwisseling onderling en met vakspecialisten. 

PROJECt- en interim MANAGEMENT

''Iedereen heeft een ander startpunt. Dat vraagt om maatwerk. Samen maken wij een plan van aanpak voor de gewenste transitie.'' 

​Kairos helpt projectgroepen en management teams om anders te kijken, te denken, en te doen.
Dit doen wij door de inzet van onze lokale, regionale en internationaal netwerken en het delen van voorbeelden uit de praktijk.
De internationale ervaringen zijn niet rechtstreeks te vertalen naar Nederlandse omstandigheden. Oplossingen zoals bijvoorbeeld directzaai moeten daarom ontwikkeld worden voor Nederlandse omstandigheden door op proefpercelen experimenten onder reële omstandigheden uit te voeren om de veelbelovende innovaties van regeneratieve landbouw economisch te testen.


Samen maken wij een plan van aanpak voor de gewenste transitie.

samen komEN we VERDEr

ONTDEK, GA IN GESPREK EN DOE MEE! 
CONTACT

KAIROS | Regenerative Agri & Food Systems B.V. 
Wemmenhoveweg 2

7921 RR, Zuidwolde (Dr.)

Nederland

info@kairos-agrifood.com  |  +31 (0)6 53 905 829

Bedankt voor je interesse in Kairos.

Wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

blijf ontdekken

bottom of page