top of page

loonwerk directzaai

Soms is er materiaal nodig om alternatieve landbouwmethoden te ontdekken en beproeven, maar dit is niet altijd beschikbaar. Daarom heeft Kairos een trekker, kneusrol en directzaaimachine aangeschaft.

Dit biedt ons en boeren, beheerders en onderzoekers de mogelijkheid om directzaai in de stoppel en gewasresten, mengteelten en (door)zaaien van (kruidenrijk) grasland en (bloemrijke) akkerranden te ontdekken en beproeven. Dit doen wij samen met Landbouw- en Loonbedrijf Antuma te Dedemsvaart. Wij denken graag mee over een plan van aanpak die past bij uw (bedrijfs)situatie. ​

waarom directzaai?

directzaai in gangbare landbouw

  • Directzaai door Kairos in de gangbare teelt helpt u de bodemstructuur vergaand te verbeteren en te besparen op mechanisatiekosten en arbeid. 
     

  • De Easydrill Fertisem kan bovendien conventioneel zaaien in bewerkte grond
     

  • Het merendeel van het gangbare areaal directzaai bestaat uit grootzadige gewassen (mais, erwt, boon, graan, soja mais), experimenteren met andere gewassen kan interessant zijn.   

Gangbare Landbouw
Leaves 1_edited_edited.png

directzaai in biologischlandbouw

  • Directzaai door Kairos in de Biologische teelt biedt besparingen op onkruidbestrijding, verbetering van de bodemstructuur en lagere kosten voor mechanisatie en arbeid. 

Bio directzaai
Leaves 1_edited_edited_edited.png

MACHINES

Zaaimachine

Directzaai is niet mogelijk zonder de juiste mechanisatie. Daarom heeft Kairos de allereerste Easydrill Fertisem (3m) directzaaimachine van Nederland aangeschaft.

In één werkgang kan dit apparaat verschillende producten zaaien, in 2 verschillende doseringen op 2 verschillende zaaidiepten. Dit maakt hem erg geschikt voor mengteelten, groenbemestersmengsels en kruidenrijk grasland. 

Kneusrol

De kneusrol maakt directzaai in groenbemesters (mulchzaai) mogelijk.

De rol heeft 10 gedraaide bladen in V-vorm. Dit is essentieel om de groenbesters (mengsels) te kneuzen en doden.

Kneusrol.png
ABC Image Kairos_.png
Contact

samen komEN we VERDEr

ONTDEK, GA IN GESPREK EN DOE MEE! 
CONTACT

KAIROS | Regenerative Agri & Food Systems B.V. 
Wemmenhoveweg 2

7921 RR, Zuidwolde (Dr.)

Nederland

info@kairos-agrifood.com  |  +31 (0)6 53 905 829

Bedankt voor je interesse in Kairos.

Wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

Blijf Ontdekken

bottom of page