easydrill

De Easy Drill is het resultaat van bijna 40 jaar intensief onderzoek en ontwikkeling. 
Het wordt tegenwoordig erkend als de ultieme referentie
voor professionals. 

Omdat introductie van directzaai niet mogelijk is zonder de juiste mechanisatie heeft Kairos zelf de allereerste directzaaimachine Easydrill Fertisem (3m) van Nederland aangeschaft. Dit om samen met andere partijen in te kunnen zetten bij proeven en teelt. Zowel binnen innovatieprojecten als bij boeren die directzaai samen met elkaar willen ontdekken en beproeven op basis van een gezamenlijk plan van aanpak passend bij de specifieke bedrijfssituatie.

De EasyDrill is een van de weinige direct-zaaimachines die echt kan worden aanbevolen als een zaaimachine voor directzaai, bij minimale grondbewerking, voor doorzaai grasland, mengteelten en directzaai in de stoppel of in gedode groenbemesters. Bovendien kan het bij een goede grondbewerking ook worden gebruikt in conventionele systemen. 

De schijfkouter met lage verstoring en het drukwiel zorgen niet alleen voor een minimale ontkieming van onkruidzaden, ze houden ook de behoefte aan PK’s tot een minimum beperkt. Een EasyDrill van 6 m heeft doorgaans 180 pk nodig om te trekken, wat het brandstofverbruik, het gewicht van de tractor en daardoor de schade aan de bodemstructuur vermindert bij het zaaien in vochtige omstandigheden.

Om intensief gebruik aan te kunnen, heeft Sky de HD-zaailijn opnieuw ontworpen en verbeterd. Dit heeft de onderhoudskosten verlaagd door de introductie van minder en gemakkelijker vervangbare slijtdelen die langer meegaan.

I%2520took%2520the%2520shot%2520at%2520h
Easydrill Kairos

In één werkgang kan de Easy Drill (4- en 6m uitvoeringen) tot 4 verschillende producten zaaien, in 4 verschillende doseringen op 2 verschillende zaaidiepten. De 4 tanks worden aangestuurd door een Quartz-isobus. 

The Easy Drill tandem Kairos

De Easy Drill tandem: 
de sleutel tot precisie! 

De Easy Drill heeft hetzelfde koutersysteem als een bietenzaaimachine: een voorwiel en een achterwiel regelen de zaaidiepte. 

De plaatsing van het zaad is zeer regelmatig. Met de Easy Drill kunt u overschakelen naar direct zaaien zonder de plaatsingskwaliteit in gevaar te brengen. 

Beschikbaar tot 4 zaadtanks 

Easydrill Kairos 4 producten

In een enkele werkgang kan de Easy Drill 4 producten zaaien, met 4 verschillende snelheden, op 2 verschillende zaaidiepten, op alle rijen of één rij op twee, twee rijen op drie. De Easy Drill kan meststoffen in de zaaivoren of twee producten in dezelfde zaailijn planten. De 4 zaadtanks worden aangestuurd door een Quartz-isobus.  

Easydrill zaadtanks Kairos

Een veelzijdige zaaimachine 

Zaaimachine Easydrill Kairos

Omdat we werken met levend materiaal en het klimaat, zijn onze zaaiomstandigheden  onvoorspelbaar. Tegenover deze onzekerheid is het geruststellend om te kunnen vertrouwen op een veelzijdige zaaimachine - en daarmee nieuwe aaiomstandigheden het hoofd te bieden. Dit biedt landbouwkundig en psychologisch comfort. 

Met de Easy Drill kunt u zaaien in een bewerkt zaaibed, in een niet bewerkte grond of zelfs in groenbemesters (mulch). 

Kairos Drukniveau Easydrill

Pas het drukniveau aan aan uw behoeften  

Let op, druk is essentieel in droge omstandigheden, maar het wordt een belemmering zodra het regent. Om deze reden kan de Easy Drill het drukniveau regelen van 0 tot 250 kg. Afhankelijk van de zaaiomstandigheden kunt u de druk op de aandrukrollen, het voorwiel of de zaaischijf verhogen. Deze hydraulische instelling is progressief. Breng het gewicht onder natte omstandigheden op de voorkant over. Verhoog echter bij droge zaaiomstandigheden de druk op de achterste aandrukrollen. 

Een nauwkeurige doseer unit 

Doseer unit Easydrill Kairos

De Easy Drill heeft een zeer nauwkeurig roestvrijstalen doseer mechanisme: van 1 tot 450 kg / ha tot 10 km / u in tarwe. Kalibratietest is geautomatiseerd en het is onnodig om van doseerrollen te wisselen bij gebruik van ander zaad. 

Snel legen van zaadtanks 

Zaadthank Easydrill Kairos

Met 2 opvouwbare zaai elementen zijn de graantanks direct in een big bag te legen, wat tijd bespaart. 

2 afzonderlijke luchtcircuits 

Easydrill Lunchcircuits Kairos

Om verschillende zaden met verschillende  korrelgewichten te zaaien, kan de Easy Drill  verschillende luchtdruk in de circuits instellen. 

Geen sortering tussen een klein zaadje en een groot zaadje 

Geen risico op verstopping tussen de meststof en het zaad 

Beheer van twee verschillende diepten 

Geen risico op kiemschade door verhitting bij bepaalde meststoffen 

Als de meststof verstopt raakt, blijft het zaad stromen 

Een mechanische aandrijving 

In dit assortiment zijn er ook zaaimachines met mechanische aandrijving, voor de 3 m en de vaste 4 m modellen. 

De gecompartimenteerde zaadtank maakt het mogelijk om tot 2 verschillende producten te zaaien, in 2 verschillende doseringen, op 2 verschillende zaaidiepten. 

Deze zaaimachine is uitgerust met een nokkenrad dosering voor kleine en grote zaden, en een spiraalvormige roestvrijstalen verdeler voor meststoffen en zaden. 

De Easy Drill heeft een bodemklep, waardoor de zaadtank volledig kan worden geleegd. 

Kairos Easydrill Mechanische aandrijving

Technische data

Easydrill technische data Kairos

2 configurations

Easydrill S Line - HDLine Kairos
Download
Easydrill brochure

EASYDRILL SKY AGRICULTURE