top of page
Regeneratief akkerland

Kairos teelt gewassen met regeneratieve maatregelen.

De oogst verwerken en verkopen wij zelf en met anderen.

Samen werken wij aan eerlijke ketens met de boer, bodem en (bio)diversiteit als basis.

In de productie, proberen wij proberen gebruik te maken van de natuurlijke wetmatigheden van ecosystemen, boven èn onder de grond. Met minimale grondbewerking proberen wij de bodemstructuur intact te houden. Met compost en groenbemesters(mengsels) proberen wij de structuur van de bodem te verbeteren, het oppervlak te tegen wind en water te beschermen, en het leven onder- en bovengronds zo goed mogelijk te voeden. Daarnaast werken wij aan ruimere gewasrotaties en functionele biodiversiteit. Wij dagen onszelf uit om te werken zonder chemie. Daarom gebruiken wij natuurlijke gewasbescherming en onkruidbestrijding.  

Camelina Olie

KAIROS Regeneratief AKKERLAND

Hoe het begon

Dit alles begon in 2019 met een aantal voorbereiden stappen. Na bodemverbetering met compost, zeeschelpen kalk en zeoliet is er in het najaar van 2019 Japanse Haver gezaaid als groenbemester. Dit laatste tesamen met BioMyPro (Arbusculaire Mycorrhizaschimmels + Rhizobacteriën.

Omdat de Japanse Haver deze zachte winter niet kapotgevroren is hebben we op 4 april 2020 de groenbemester geklepeld en ondiep ingewerkt met de frees. Daarna hebben we een “nieuw oud gewas” Camelina Sativa gezaaid. Dit is de eerste en enige teelt van dit oliehoudende gewas in Noord-Nederland in 2020.

 

Vanwege de corona crisis kon dit helaas niet met de bestelde Easydrill Fertisem van Sky Agriculture omdat de fabriek in Frankrijk noodgedwongen was stilgelegd. Als alternatief is gezaaid met een Amazone D8. Dat was niet ideaal in de gegeven omstandigheden en de lange droogte die volgde op het zaaien. Inmiddels is het zaad op 11 augustus 2020 geoogst en nadien geschoond.  We zijn bezig om de oogst verder te verwerken tot een nog relatief onbekend eindproduct met hoge toegevoegde waarde. We willen dit (rechtstreeks) gaan verkopen als duurzaam en culinair levensmiddel.

 

De teelt biedt wellicht ook nog andere interessante toepassingen, zowel van het hoofdproduct als ook van de bijproducten op langere termijn. Kleinschalig, maar wie weet in de verdere toekomst ook grootschalig als alternatief gewas in het bouwplan van boeren in (Noord) Nederland.

Als volggewas hebben we op 18 augustus 2020 met de Easydrill een groenbemesters mengsel TerraLife® - SolaRigol TR van DSV zaden (met 8 verschillende soorten) direct in de stoppel gezaaid. Op andere percelen hebben wij dit zelfde mengsel direct in een gerststoppel gezaaid. 

Na het aanbrengen van compost en kalk in februari hebben we op 30 maart 2021 op 2 percelen (samen 2 ha) met een Lely overtopfrees de restanten van de groenbemesters en opkomend onkruid ondiep (ca 7 cm) ingewerkt en op 31 maart 2021 met de Easydrill de Camelina Sativa gezaaid.  

samen komEN we VERDEr

ONTDEK, GA IN GESPREK EN DOE MEE! 
CONTACT

KAIROS | Regenerative Agri & Food Systems B.V. 
Wemmenhoveweg 2

7921 RR, Zuidwolde (Dr.)

Nederland

info@kairos-agrifood.com  |  +31 (0)6 53 905 829

Bedankt voor je interesse in Kairos.

Wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

bottom of page