top of page

onderzoek en kennisdeling

Kairos wil door middel van praktijkervaring en het bundelen van kennis een rol gaan spelen in kennisdeling en inspireren omtrent Directzaai in de stoppel of Mulchzaai, (door)zaai grasland en bloemrijke akkerranden met NKG (Niet Kerende Grondbewerking). 

In Nederland is er een zeer beperkt aanbod van machines die in staat zijn om met een minimale grondbewerking of niet-kerende grondbewerking in de stoppel te zaaien. Het Franse Sky Agriculture heeft hier al jarenlang succesvol ervaring mee en ze worden ook in vele landen, waaronder de ons omringende landen België en Duitsland met succes en naar volle tevredenheid gebruikt. 

De EasyDrill is een van de weinige direct-zaaimachines die echt kan worden aanbevolen als een zaaimachine voor directzaai, bij minimale grondbewerking, voor grasland en directzaai in de stoppel of in gedode groenbemesters. Bovendien kan het bij een goede grondbewerking ook worden gebruikt in conventionele systemen. 

Sky agriculture image.png

zaaimachine

KNEUSROL

Contact

samen komEN we VERDEr

ONTDEK, GA IN GESPREK EN DOE MEE! 
CONTACT

KAIROS | Regenerative Agri & Food Systems B.V. 
Wemmenhoveweg 2

7921 RR, Zuidwolde (Dr.)

Nederland

info@kairos-agrifood.com  |  +31 (0)6 53 905 829

Bedankt voor je interesse in Kairos.

Wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

bottom of page