top of page
image001.png

Inzicht
verandering ommekeer

 

"Kairos - de god van het juiste moment - wist 

voor inzicht, verandering en ommekeer te zorgen."

Ajaan heeft de Agrifood sector zien veranderen met prachtige ontwikkelingen. Hij zag hoe chemie biologie verving en onvoorstelbare groei mogelijk maakte. Maar gaandeweg besefte hij dat dit niet houdbaar is, en dat we grenzen bereiken of al voorbij zijn: van de planeet en van de boeren, bedrijven en burgers die daar afhankelijk van zijn. 

In 2019 kantelde Ajaan's beeld van de landbouw drastisch tijdens een studiereis naar Brazilië. Daar kreeg hij de kans om Franke Dijkstra te ontmoeten, een pionier die begon met directzaai om erosie tegen te gaan. Zijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld en eenmaal thuis ging hij op zoek of het in Nederland ook anders en misschien wel beter kan. 

Na veel lezen, luisteren en zoeken zag hij kansen voor directzaai en regeneratieve landbouw in Nederland. Directzaai kan één van de oplossingen zijn voor de ecologische- en economische problemen. Regeneratieve landbouw en -voedselsystemen kunnen helpen anders te zien, denken en doen. En zo ontstond Kairos Regenerative Agri & Food Systems. 

Als primair producent, verbinder en initiator draagt Kairos bij aan de ontwikkeling, implementatie en kennisdeling over regeneratieve landbouw en voedselsystemen met de boer, bodem en (bio)diversiteit als basis.

Hiervoor zetten wij onze lokale, regionale en (inter)nationale netwerken in en hebben wij geïnvesteerd in materiaal zoals een trekker, directzaaimachine en kneusrol. Door zelf ook gewassen te telen, te verwerken en te verkopen groeit ons vermogen om te begrijpen en verbinden.

 

Samen kunnen wij regeneratieve landbouw en voedselsystemen ontdekken en beproeven. Met mensen en plannen die passen bij de (bedrijfs)situatie en behoeften kunnen wij burgers, boeren en bedrijven helpen de wereld te verbeteren, op een duurzame en rendabele manier.

"Groot Denken, Klein Doen."

Wie wij zijn

Ajaan hijmans

Mijn hele leven ben ik op de een of andere manier betrokken geweest bij de Agri & Food sector. Na ervaring te hebben opgedaan in de zaaizaadbranche, groente- en fruitverwerkende industrie en veehouderij in Oost-Europa en Frankrijk, was ik mede-oprichter van een internationaal recruitment bureau in Food & Agri.

 

Gedurende 12 jaar was ik lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Het Drentse Land. Daarnaast was en ben ik politiek betrokken op lokaal, regionaal en nationaal niveau om de ontwikkeling van context specifiek landbouw- en voedselbeleid te ondersteunen.

Nu zet ik mijn ervaring en (inter)nationale netwerken in om mijzelf en anderen anders te helpen kijken, denken en doen.

Joris hijmans

Als masterstudent gericht op systeemtransities, communicatie en verantwoorde innovatie, heb ik aan verschillende maar complementaire onderwerpen en projecten gewerkt - variërend van wetenschaps-, interculturele- en bedrijfscommunicatie tot de analyse en het ontwerpen van landbouwsystemen en voedselbossen. 

Door deze diversiteit, een BBA in International Agribusiness & Trade, en studie- en werkervaring in het buitenland (Frankrijk en Burkina Faso) waardeer het om te werken in een interdisciplinaire en multiculturele context die gebruik maakt van systeemdenken om het grotere geheel te begrijpen en tegelijkertijd rekening te houden met contextuele nuances. 

Ik wil mezelf en anderen uitdagen en in staat stellen om lokaal gewortelde en wereldwijd verbonden oplossingen te ontdekken, te verbinden en te versterken die de overgang naar meer veerkrachtige en duurzame (voedsel)systemen versnellen. Mijn betrokkenheid bij de productie, verwerking en verkoop van gewassen is hierin een praktische stap. 

 

Neem gerust contact met me op over mogelijkheden tot samenwerking.

JH-ID.jpg
  • LinkedIn
Wie wij zijn
Wat wij doen

WAT WIJ DOEN

TEELT, VERWERKING en VERkoop

Kairos teelt gewassen met regeneratieve maatregelen.

De oogst verwerken en verkopen wij zelf en met anderen. Samen werken aan eerlijke ketens met de boer, bodem en (bio)diversiteit als basis.  

ecologism.png

Loonwerk 
directzaai

Kairos biedt boeren, beheerders en onderzoekers de mogelijkheid om directzaai in de stoppel en gewasresten, mengteelten en (door) zaaien van (kruidenrijk) grasland en (bloemrijke) akkerranden te ontdekken en beproeven. Wij denken graag mee over een plan van aanpak die past bij uw (bedrijfs) situatie.

PROJECt- en interim MANAGEMENT

Kairos helpt projectgroepen en management teams om anders te kijken, te denken, en te doen. Samen maken wij een plan van aanpak voor de gewenste transitie.  

onderzoek en kennisdeling

Met onze nieuwsgierigheid, kennis en netwerken verbinden en verrijken wij theorie en praktijk. Dit doen wij via (boeren) studiegroepen, bedrijven en (onderzoeks) projecten op regionaal en nationaal niveau.

Met Impact Recruitment, Executive Search & Interim Solutions helpen wij professionals en organisaties op weg in de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem.

Impact recruitment

Ajaan Hijmans (88 × 58 mm) (6).png
Handen in de Soil

samen komEN we VERDEr

ONTDEK, GA IN GESPREK EN DOE MEE! 
CONTACT

KAIROS | Regenerative Agri & Food Systems B.V. 
Wemmenhoveweg 2

7921 RR, Zuidwolde (Dr.)

Nederland

info@kairos-agrifood.com  |  +31 (0)6 53 905 829

Bedankt voor je interesse in Kairos.

Wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

Blijf Ontdekken

bottom of page