top of page

Ontdek samen Microbiologie en hun functies in de bodem


Kairos doet mee met het project "De levende bodem". Samen met Bioclear earth, HLB en akkerbouwers leren we zo over de bodemmicrobiologie en nematoden in onze velden. Met de DNA-techniek Next Generation Sequencing (NGS) is het mogelijk om alle microbiologie en hun functies in de bodem in kaart te brengen, in verschillende bedrijfssystemen met diverse teeltmaatregelen.


Wij zijn blij met deze samenwerking en kijken uit naar de bevindingen. Door de bodemmicrobiologie en hun unieke functies in kaart te brengen streven we ernaar onderbouwde suggesties te kunnen doen die bijdragen aan de (bodem)gezondheid, boeren en hun ondernemingen.


Project info

In het tweejarige SNN-subsidieproject “De levende bodem” onderzoeken Bioclear earth en HLB de verschillen in microbiologie en nematoden bij akkerbouwers met verschillende bedrijfssystemen en teeltmaatregelen in relatie tot de bodemgezondheid. De microbiologie wordt in kaar gebracht door middel van de DNA-techniek Next Generation Sequencing (NGS). Hierdoor is het mogelijk om alle microbiologie en hun functies in de bodem in kaart te brengen. De verschillende groepen nematoden (roofaaltjes en plantparasitair) worden in kaart gebracht door HLB. Door verschillende groepen akkerbouwers met gelijke bedrijfsvoering met elkaar te vergelijken wordt inzicht verschaft in welke bodemverbeterende maatregelen of bouwplannen de meeste potentie hebben om de bodemgezondheid te verbeteren en kunnen in de toekomst onderbouwde handelingsperspectieven geboden worden aan akkerbouwers.


Akkerbouwers uit het Noorden van het land die interesse hebben om deel te nemen aan het project kunnen een mail sturen naar Sietse Couperus (couperus@bioclearearth.nl). De resultaten van het project zullen naar verwachting eind 2024 bekend zijn en worden gedeeld met de deelnemers.

37 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page