top of page

Hoe wij werken

Ontwikkeling, implementatie en kennisdeling over regeneratieve landbouwmethoden zoals bijvoorbeeld directzaai in Nederland om de bodem, water en lucht te herstellen en boeren te ondersteunen bij het produceren van (voedzaam) eten op een duurzame en rendabele manier. 

 

Nederlandse boeren kunnen geweldig goed voedsel produceren. Maar dit kan en moet op een duurzamere manier. De meeste boeren weten dit en willen verduurzamen, maar ze zijn hiertoe niet altijd alleen in staat. Het kost geld, tijd en moeite. En soms lijkt de administratie vooral te groeien. Boeren verdienen hierbij ondersteuning wanneer gewenst.

Hands in the Soil Kairos

Daarom ontwikkelt, implementeert en promoot Kairos regeneratieve landbouwmethoden (zoals) bijvoorbeeld directzaai. Zo dragen boeren en Kairos bij aan het verduurzamen van de landbouw op een economisch reeële manier. Het revitaliseren van bodemleven, vastleggen van koolstof (C) en optimaliseren van de nutriënten kringloop drukt de kosten op termijn, remt klimaatverandering met het produceren van voedzaam eten, duurzame vezels en biobrandstoffen. 

 

Natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Degelijk (wetenschappelijk)onderzoek in de praktijk is noodzakelijk om tot passende/context-specifieke oplossingen te komen. Kairos kan hierbij helpen.

bottom of page