top of page

Boeren leren het beste van boeren

De internationale ervaringen zijn niet rechtstreek te vertalen naar Nederlandse omstandigheden. Directzaai moet daarom ontwikkelt worden voor Nederlandse omstandigheden door op proefpercelen experimenten onder reële omstandigheden uit te voeren om de veelbelovende innovaties van regeneratieve landbouw economisch te testen.


Hierin speelt KAIROS | Regenerative Agri& Food Systems graag een initiërende en verbindende rol door de inzet van onze lokale, regionale en internationaal netwerken.Bijvoorbeeld samen met de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe voorbeeldprojecten te starten waarin regeneratieve landbouw en nieuwe verdienmodellen centraal staan. Hierin kunnen naast bijvoorbeeld banken en het onderwijs (MBO, HBO en WO) ook geïnteresseerde agrarisch ondernemers en -verwerkers betrokken worden om deel te nemen. Om zo gezamenlijk en met vallen en opstaan ervaring op te doen met een nieuwe manier van werken. Want boeren leren het beste van boeren.


Juist in deze tijd is er behoefte om samen relevante vraagstukken op te lossen, want samen kunnen we realiseren wat je alleen niet voor elkaar krijgt.

Niets menselijks is ons vreemd, dus we staan voor een enorme uitdaging met wellicht meer kansen en nieuwe business dan we nu nog kunnen overzien. Waar deuren sluiten, gaan andere open. 


De boer moet hierin centraal staan, want hij/zij verdient de ondersteuning met financiën, betere prijzen, nieuwe kennis en netwerken om de verandering mogelijk te maken die de maatschappij en consument van hem/haar vraagt.


De driehoek van Onderzoek, Onderwijs en Landbouwvoorlichting die de Nederlandse boer eerder groot heeft gemaakt na de oorlog zou in ere kunnen worden hersteld. Dan kunnen we dit kunstje nog een keer waarmaken, en zo de nieuwe kennis en zienswijze delen met de boer. 


Bancair vraagt dit om lange termijn financiering om van A naar B te komen op basis van een gezamenlijk plan van aanpak gebaseerd op de nieuwe inzichten. De transitie moet zo financieel mogelijk gemaakt worden voor de boer.


En last but not least dient de Politiek experimenteerruimte te creëren voor innovatieve pilots die nu niet passen binnen de regels, maar wel inzicht geven hoe we het goede doen voor bodem en leefklimaat.


Dat verdient agrarisch Nederland.


69 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page