top of page

Landbouw als 'down to earth' oplossing voor het klimaat probleem

Regeneratieve (herstellende) landbouw bevordert de bodemgezondheid door “niet kerende grondbewerking” (niet ploegen, maar directe inzaai), groenbemesters die de bodem bedekt houden, ruime gewas rotaties en biodiversiteit, compost en natuurlijke gewas- en onkruidbescherming. Kortom, gebruik maken van de natuurlijke wetmatigheden van ecosystemen onder- en bovengronds is het recept.


Als we bovenstaande inzichten toepassen kunnen we de landbouwsector transformeren van grote CO2 uitstoter naar grote vastlegger van CO2 in de bodem. Een Down-to-Earth oplossing tegen versterkte Global Warming. En de boer is voor de 2e keer onze grote held!


91 weergaven
bottom of page