top of page

ONTDEk samen Directzaai en agroecologische-, regeneratieve- en natuurgedreven LANDBOUW EN
-Voedselsystemen

OVER KAIROS

Als primair producent, verbinder en initiator draagt Kairos bij aan de ontwikkeling, implementatie en kennisdeling over directzaai en agroecologische-, regeneratieve- en natuurgedreven landbouw en -voedselsystemen met de boer, bodem en (bio)diversiteit als basis.

 

Hiervoor zetten wij onze lokale, regionale en (inter)nationale netwerken in en hebben wij geïnvesteerd in materiaal zoals een directzaaimachine en kneusrol. Door zelf ook gewassen te telen, te verwerken en te verkopen groeit ons vermogen om te begrijpen en verbinden.

 

Samen kunnen wij agroecologische-, regeneratieve- en natuurgedreven landbouw en voedselsystemen ontdekken en beproeven. Met mensen en plannen die passen bij de (bedrijfs)situatie en behoeften kunnen wij burgers, boeren en bedrijven helpen de wereld te verbeteren, op een duurzame en rendabele manier.

Lees meer home pagina

wat is regeneratieve Landbouw?

Regeneratieve landbouw is volop in ontwikkeling. Maar wat betekent het? Schreefel et al. (2020) maken in hun onderzoek duidelijk dat verschillende partijen verschillende doelen en activiteiten gebruiken om deze vorm van landbouw te definiëren. Zij kwamen tot de volgende, voorlopige, definitie:  

Regeneratieve landbouw is een vorm van landbouw waarin bodembescherming centraal staat om zo bij te dragen aan verschillende ecosysteemdiensten. Daarbij is de ambitie dat dit niet alleen het milieu zal verbeteren, maar ook de sociale en economische dimensies van duurzame voedselproductie (Schreefel et al. 2020 p.6).

Bij regeneratieve landbouw wordt grondbewerking zoveel mogelijk  vermeden en de bodem zoveel mogelijk bedekt gehouden met organisch materiaal. Dit kan bodemerosie verminderen, bodemleven bevorderen en de bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid en draagkracht verbeteren. Ook de waterbergingscapaciteit van de bodem kan verbeteren. Directzaai is een van de methoden die, in combinatie met andere context-specifieke maatregelen, grondbewerking kan helpen minimaliseren. 

Diensten

WAT WIJ DOEN

TEELT, VERWERKING en VERkoop

Kairos teelt gewassen met regeneratieve maatregelen.

De oogst verwerken en verkopen wij zelf en met anderen. Samen werken aan eerlijke ketens met de boer, bodem en (bio)diversiteit als basis.  

Kairos

Loonwerk 
directzaai

Kairos biedt boeren, beheerders en onderzoekers de mogelijkheid om directzaai in de stoppel en gewasresten, mengteelten en (door) zaaien van (kruidenrijk) grasland en (bloemrijke) akkerranden te ontdekken en beproeven. Wij denken graag mee over een plan van aanpak die past bij uw (bedrijfs) situatie.

PROJECt- en interim MANAGEMENT

Kairos helpt projectgroepen en management teams om anders te kijken, te denken, en te doen. Samen maken wij een plan van aanpak voor de gewenste transitie.  

onderzoek en kennisdeling

Met onze nieuwsgierigheid, kennis en netwerken verbinden en verrijken wij theorie en praktijk. Dit doen wij via (boeren) studiegroepen, bedrijven en (onderzoeks) projecten op regionaal en nationaal niveau.

Kairos

Impact recruitment

Met Impact Recruitment, Executive Search & Interim Solutions helpen wij professionals en organisaties op weg in de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem.

Handen in de Soil
Contact

samen komEN we VERDEr

ONTDEK, GA IN GESPREK EN DOE MEE! 
CONTACT

KAIROS | Regenerative Agri & Food Systems B.V. 
Wemmenhoveweg 2

7921 RR, Zuidwolde (Dr.)

Nederland

info@kairos-agrifood.com  |  +31 (0)6 53 905 829

Bedankt voor je interesse in Kairos.

Wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

bottom of page