ONTDEk samen Directzaai en REGENERATIEVE LANDBOUW EN
-Voedselsystemen

OVER KAIROS

Als primair producent, verbinder en initiator draagt Kairos bij aan de ontwikkeling, implementatie en kennisdeling over directzaai en regeneratieve landbouw en -voedselsystemen met de boer, bodem en (bio)diversiteit als basis.

 

Hiervoor zetten wij onze lokale, regionale en (inter)nationale netwerken in en hebben wij geïnvesteerd in materiaal zoals een directzaaimachine en kneusrol. Door zelf ook gewassen te telen, te verwerken en te verkopen groeit ons vermogen om te begrijpen en verbinden.

 

Samen kunnen wij regeneratieve landbouw en voedselsystemen ontdekken en beproeven. Met mensen en plannen die passen bij de (bedrijfs)situatie en behoeften kunnen wij burgers, boeren en bedrijven helpen de wereld te verbeteren, op een duurzame en rendabele manier.

 

WAT WIJ DOEN

wat is regeneratieve Landbouw?

Regeneratieve- of Conserverende landbouw kan worden gezien als een vorm van landbouw, waarbij grondbewerking zoveel mogelijk wordt vermeden en de bodem zoveel mogelijk bedekt is met organisch materiaal. Deze vorm van grondbewerking kan vele voordelen hebben. Het kan bodemerosie verminderen, bodemleven bevorderen, bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid en draagkracht verbeteren en waterbergingscapaciteit van de bodem verhogen.  

Leaves 1_edited_edited_edited.png
 
Kairos Teelt Verwerking Vekoop

TEELT, VERWERKING en VERkoop

Kairos teelt gewassen met regeneratieve maatregelen.

De oogst verwerken en verkopen wij zelf en met anderen. Samen werken aan eerlijke ketens met de boer, bodem en (bio)diversiteit als basis.  

ecologism.png

Loonwerk 
directzaai

Kairos biedt boeren, beheerders en onderzoekers de mogelijkheid om directzaai in de stoppel en gewasresten, mengteelten en (door) zaaien van (kruidenrijk) grasland en (bloemrijke) akkerranden te ontdekken en beproeven. Wij denken graag mee over een plan van aanpak die past bij uw (bedrijfs) situatie.

Kairos Advisering

onderzoek en kennisdeling
 

Met onze nieuwsgierigheid, kennis en netwerken verbinden en verrijken wij theorie en praktijk. Dit doen wij via (boeren) studiegroepen, bedrijven en (onderzoeks) projecten op regionaal en nationaal niveau.

Kairos Project Management

PROJECt- en interim MANAGEMENT

Kairos helpt projectgroepen en management teams om anders te kijken, te denken, en te doen. Samen maken wij een plan van aanpak voor de gewenste transitie.  

 

samen komEN we VERDEr

ONTDEK, GA IN GESPREK EN DOE MEE! 
CONTACT

KAIROS | Regenerative Agri&Food Systems B.V. 
Wemmenhoveweg 2, 7921 RR,

Zuidwolde (Dr.), The Netherlands

info@kairos-agrifood.com  |  Tel: +31 (0)6 53 905 829

  • LinkedIn
  • Instagram

Bedankt,

we komen zo snel mogelijk bij u terug!