ONTDEk samen 

REGENERATIEVE LANDBOUW EN DIRECtZAAI

OVER KAIROS

Het doel van Kairos is de ontwikkeling, implementatie en kennisdeling over regeneratieve landbouwmethoden zoals bijvoorbeeld directzaai in Nederland om de bodem, water en lucht te herstellen en boeren te ondersteunen bij het produceren van (voedzaam) eten op een duurzame en rendabele manier.  

Kairos' rol is die van initiator en verbinder door de inzet van haar lokale, regionale en internationale netwerken. 

Omdat introductie van directzaai niet mogelijk is zonder de juiste mechanisatie heeft Kairos zelf de allereerste directzaaimachine Easydrill Fertisem van Nederland aangeschaft. Dit om samen met andere partijen in te kunnen zetten bij proeven en teelt. Zowel binnen innovatieprojecten als bij boeren die directzaai samen met elkaar willen ontdekken en beproeven op basis van een gezamenlijk plan van aanpak passend bij de specifieke bedrijfssituatie.    

KAIROS Regeneratief Akkerland teelt gewassen met regeneratieve (herstellende) teeltmaatregelen voor een gezonde bodem, gezonde planten, gezonde dieren en gezonde mensen.

 

wat is regeneratieve Landbouw?

Regeneratieve- of Conserverende landbouw is een vorm van landbouw, waarbij grondbewerking zoveel mogelijk wordt vermeden en de bodem zoveel mogelijk bedekt is met organisch materiaal. Deze vorm van grondbewerking biedt vele voordelen. Conserverende landbouw vermindert bodemerosie, bevordert het bodemleven, verbetert de bodemstructuur en de bodemvruchtbaarheid, een verbeterde draagkracht en verhoogt de waterbergingscapaciteit van de bodem.  

DIENSTEN

 
Kairos Project Management

PROJECT MANAGEMENT

Kairos visie is om te innoveren, kennis te delen en bewustzijn te vergroten met betrekking tot regeneratieve landbouw.    

Kairos Advisering

advisering 

Advisering Directzaai of Mulchzaai en (door)zaai grasland en bloemrijke akkerranden. Een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare- en productieve bodem.  

ecologism.png

Loonwerk directzaai

Loonwerk gespecialiseerd in Directzaai of Mulchzaai en (door)zaai (kruidenrijk) grasland en bloemrijke akkerranden met Eaydrill Fertisem van Sky Agriculture 

kairos
Regeneratief akkerland

Kairos Teelt Verwerking Vekoop

Teelt, verwerking en verkoop 

KAIROS Regeneratief Akkerland teelt gewassen met regeneratieve (herstellende) teeltmaatregelen voor een gezonde bodem, gezonde planten, gezonde dieren en gezonde mensen.

 
I%252520took%252520the%252520shot%252520

kairos blog

 

neem contact op

KAIROS | Regenerative Agri&Food Systems B.V. 
Wemmenhoveweg 2, 7921 RR,

Zuidwolde (Dr.), The Netherlands

info@kairos-agrifood.com  |  Tel: +31 (0)6 53 905 829

  • Gray LinkedIn Icon
  • Instagram

Bedankt! We komen zo snel mogelijk bij u terug!