top of page

Kairos Q&A: biologische NKG (Organic-no-till)

27 juli, 2022 – Wat is biologische NKG, hoe past Kairos het toe, en hoe kan dit helpen om samen regeneratieve landbouw te ontdekken? Het wordt kort besproken in deze eerste editie van Kairos: Q&A.

Joris: Op de website van Kairos staat in hoofdletters: "ONTDEK SAMEN REGENERATIEVE LANDBOUW EN VOEDSELSYSTEMEN". Wat is biologische NKG, Niet Kerende Grondbewerking, en hoe kan dit helpen om regeneratieve landbouw te ontdekken?


Ajaan: Je kunt biologische NKG zien als een vorm van regeneratieve landbouw. Experimenteren met biologische NKG kan dus helpen met het ontdekken van regeneratieve landbouw. Ik vond het toen ik op zoek was naar meer informatie over directzaai en NKG. Dit was enkele jaren geleden, naar aanleiding van een studiereis naar Brazilië. Daar heb ik gezien hoe men directzaai toepast met speciale zaaimachines. Deze machines werden beperkt in Europa toegepast of verkocht, en nauwelijks in Nederland.


Ik ben toen verder gaan zoeken en vond biologische NKG, of "Organic No-Till". Rodale Institute is dit aan het ontwikkelen in een 40-jarig vergelijkingsonderzoek (Farm System Trial) in de VS.Joris: Hoe past Kairos biologische NKG toe?

Ajaan: Vorig jaar hebben we een eerste proef gedaan met de teelt van boekweit in mulchlaag van een groenbemestersmengsel van bladrogge en winterwikke. Dit jaar proberen we het uit met directzaai van mais in mulch van groenbemesters. Voor de groenbemesters hebben wij 2 varianten gebruikt: een brede strook van 9 m met 100% winterwikke en twee stroken van 3 m met een mengsel van bladrogge en winterwikke. Volgend jaar gaan we dit waarschijnlijk herhalen op een ander perceel. De ervaringen van dit jaar helpen daarbij. Enkele ervaringen zijn hier te vinden: Directzaai van Mais in Mulch 2022: Observaties, Reflecties en Aandachtspunten


Joris: Waar kunnen mensen terecht als ze meer willen weten over biologische NKG?


Ajaan: Ze kunnen mij altijd vragen, en als ik het niet weet verwijs ik ze graag door. Online is ook veel te vinden. Onlangs vond ik een interview met Jeff Moyer van het Rodale Institute waarin hij het systeem nader uitlegt. Volgens mij kan het meer inzicht bieden in biologische NKG. Ik heb er wat stukken uit gehaald en vertaald, ik zal ze delen.


Deze vertalingen en het volledige artikel staan hieronder.Joris: Dank je wel.


Ajaan: Graag gedaan.
De vertalingen uit het artikel van Jeff Moyer over biologische NKG (organic no-till)

Het volledige artikel - in het Engels - is hier te vinden: An Introduction to the Organic No-Till Farming Method


--- Begin vertaling interview


Voor veel biologische boeren zou het mooi zou kunnen zijn om de grondbewerking te beperken, de organische stof in de bodem te vergroten, geld te besparen en de bodemstructuur op hun bedrijf te verbeteren. Biologische NKG kan volgens hem al deze doelen vervullen.


Biologische boeren worden wel eens beschuldigd van overbewerking van de grond. Grondbewerking wordt gebruikt voor de voorbereiding van de grond voor het zaaien of planten, als een middel om onkruid te bestrijden en als een methode om meststoffen, gewasresten en bodemverbeteraars toe te voegen en/of in te werken. Maar, mogelijk kunnen biologische boeren beginnen met het verminderen of zelfs elimineren van grondbewerking uit hun systeem met behulp van nieuwe technologieën en hulpmiddelen op basis van degelijke biologische principes.


Biologische NKG is zowel een techniek als een hulpmiddel die doelen te bereiken, namelijk het verminderen van de grondbewerking en het verbeteren van de organische stof in de bodem. Het is ook een heel boerderijsysteem. Hoewel er veel manieren zijn waarop het systeem kan worden geïmplementeerd, bevat Biologische NKG in zijn eenvoudigste vorm de volgende elementen:

· éénjarige of winterharde bodembedekkers die in de herfst worden gezaaid,

· die overwinteren tot volwassenheid in de lente, en dan

· worden gedood met een speciale kneusrol (Roller Crimper).


Na het afsterven van de groenbemesters of in éen werkgang met het rollen kunnen hoofdgewassen in het residu worden gezaaid met een direct zaaimachine.

Terwijl biologische boeren het veld doorgaans meerdere keren bewerken om het hoofdgewas in de grond te krijgen, kunnen biologische boeren die dit systeem toepassen rondkomen met slechts twee veldbewerkingen: het zaaien van de groenbemester in het najaar en het rollen en directzaaien van het hoofd gewas in één werkgang. Tot slot komt de oogst. Door het aantal veldbewerkingen te verminderen, kunnen boeren brandstof en tijd besparen, terwijl ze tegelijkertijd hun bodem opbouwen.


PRINCIPES VAN BIOLOGISCHE NKG

Biologische NKG berust op drie fundamentele principes:

· Bodembiologie is de motor van het systeem;

· Groenbemesters (mengsels) zijn een bron van vruchtbaarheid en onkruidbestrijding; en

· De grondbewerking is beperkt en kan het best worden omschreven als grondbewerking bij toerbeurt.

Zowel wat de doelstellingen als de ideologie betreft, lijkt biologische NKG sterk op andere vormen van biologische landbouw.

Deze omvatten bodemopbouw met organisch materiaal en bodembiologie, beheersing van onkruid, insecten en ziekten met diverse en niet-chemische middelen, en het bereiken van een algemene plantgezondheid door een gezonde bodem en goede beheer praktijken. Bij biologische NKG worden echter andere methoden gebruikt om die doelstellingen te bereiken. Er wordt veel meer nadruk gelegd op het zo lang mogelijk bedekt houden van de bodem en het zo lang mogelijk levende wortels in de bodem houden, die grondbewerking en cultivatie vervangen als middel voor bodemopbouw en onkruidbestrijding.


DE NATUURLIJKE BODEMBIOLOGIE MAXIMALISEREN

In biologische NKG, zoals in alle vormen van biologische landbouw, vervangt biologie de chemie. Dit betekent dat biologische landbouwers de bodemorganismen het werk laten doen van stikstoffixatie, het verbeteren van de nutriëntencyclus en het verbeteren van de bodemstructuur en -textuur.

Deze bodemorganismen omvatten macro-organismen zoals regenwormen en micro-organismen zoals bodembacteriën en schimmels. Biologische NKG gaat een stap verder dan de huidige technologie die in biologische systemen wordt aangeboden.

Door de bodem bijna het hele jaar door te bedekken en de grondbewerking te beperken, krijgt de bodembiologie de kans om te gedijen en het systeem aan te drijven.


----Eind vertaling interview


88 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page