onze visie

Nooit meer honger was het devies van Mansholt’s Grote Verhaal waarmee hij de basis legde voor de Europese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog. Het heeft ons veel goeds gebracht, schaarste veranderde in overvloed. De driehoek van Onderzoek, Onderwijs en Landbouwvoorlichting lag aan de basis van het huidige “succes” van Nederland als grootste exporteur van landbouwproducten na de Verenigde Staten.

Ik heb deze sector zien veranderen met prachtige ontwikkelingen. We vervingen biologie door chemie met onvoorstelbare groei als gevolg. Maar het is duidelijk dat het huidige model niet langer houdbaar is, we bereiken de grenzen van wat water, lucht en bodem aankunnen.

Kids in Vegetable Farm Kairos

Onze wereld staat op het spel! Wat wel blijft is het enorme belang van voedselproductie en de belangrijke rol die boeren hierin spelen. Ik ben ervan overtuigd dat de verduurzaming van de agrarische sector noodzakelijk én ook haalbaar is. 

Daarin zullen veel partijen moeten samenwerken én elkaar wat gunnen in de verandering die in de hele keten van de productie door boeren tot aan de consument noodzakelijk is.