image001.png

Inzicht
verandering ommekeer

 

"Kairos - de god van het juiste moment - wist 

voor inzicht, verandering en ommekeer te zorgen.”

Ajaan heeft de Agrifood sector zien veranderen met prachtige ontwikkelingen. Hij zag hoe chemie biologie verving en onvoorstelbare groei mogelijk maakte. Maar gaandeweg besefte hij dat dit niet houdbaar is, en dat we grenzen bereiken of al voorbij zijn: van de planeet en van de boeren, bedrijven en burgers die daar afhankelijk van zijn.

In 2018 ging Ajaan met een groep van 25 boeren en ondernemers voor een studiereis naar Brazilië. Hier ontmoette hij Franke Dijkstra, een boer die hem op basis van eigen ervaringen, onderzoek en voorbeelden uit het veld vertelde over onbedoelde negatieve effecten van ploegen op de bodem en hoe directzaai in de stoppel uitkomsten kan bieden, onderwerpen waar Franke en onderzoekers veel aan had gewerkt om erosie op zijn land tegen te gaan. Deze reis en inzichten kantelde Ajaan’s beeld van de landbouw. Zijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld en eenmaal thuis ging hij op zoek of het in Nederland ook anders en misschien wel beter kan.

Na lang zoeken en heel veel lezen en luisteren zag hij kansen voor directzaai en regeneratieve landbouw in Nederland. Directzaai kan één van de oplossingen zijn voor de ecologische- en economische problemen. Regeneratieve landbouw en -voedselsystemen kunnen helpen anders te zien, denken en doen.

Als primair producent, verbinder en initiator draagt Kairos bij aan de ontwikkeling, implementatie en kennisdeling over regeneratieve landbouw en voedselsystemen met de boer, bodem en (bio)diversiteit als basis.

Hiervoor zetten wij onze lokale, regionale en (inter)nationale netwerken in en hebben wij geïnvesteerd in materiaal zoals een directzaaimachine en kneusrol. Door zelf ook gewassen te telen, te verwerken en te verkopen groeit ons vermogen om te begrijpen en verbinden.

 

Samen kunnen wij regeneratieve landbouw en voedselsystemen ontdekken en beproeven. Met mensen en plannen die passen bij de (bedrijfs)situatie en behoeften kunnen wij burgers, boeren en bedrijven helpen de wereld te verbeteren, op een duurzame en rendabele manier.

Wie wij zijn

Ajaan hijmans

Groot denken, klein doen”

 

Mijn hele leven ben ik op een of andere wijze betrokken bij de agri & food sector. Want die fascinatie voor deze prachtige sector uit mijn jeugd is altijd gebleven. 

 

Ik werkte lang in de zaaizaad- en diepvries industrie en veehouderij in Oost-Europa en Frankrijk en ben Co-Founder geweest van een internationaal recruitmentbureau in de food & agribusiness.

Daarnaast ben ik 12 jaar Commissaris geweest bij Rabobank Zuidwest Drenthe en regionaal politiek bestuurlijk actief en landelijk politiek betrokken bij een werkgroep Land bouw, Voedsel en Biodiversiteit.

In 2019 ben ik op een inspirerende studiereis naar Brazilië geweest, wat mijn beeld van landbouw heeft gekanteld. Ik heb daar kennis mogen maken met Franke Dijkstra die als eerste in de wereld is begonnen met Directzaai in de stoppel om erosie tegen te gaan. Nadien heb ik mij grondig verder verdiept in Directzaai en in Regenerative-, Agroecologische-, Natuurgedreven landbouw. Hiervoor zien wij kansen in Nederland als onderdeel van de oplossingen om de ontstane ecologische- en economische problemen het hoofd te bieden. 

 

Ik heb in al die jaren een groot lokaal, regionaal en internationaal netwerk kunnen opbouwen wat ik daarom als primair producent, verbinder en initiator graag inzet voor de ontwikkeling en promotie van Directzaai en Regeneratieve landbouw en -voedselsystemen in Nederland.

 

Zo stel ik mijzelf en anderen in staat om alternatieven te ontdekken en ontwikkelen voor duurzame en toekomstbestendige landbouw- en voedselsystemen.

 

Dat doen wij met een bottom-up èn top-down aanpak, want pioniers die de toekomst van landbouw en voedsel zullen definiëren zitten overal.

 

Met hun ideeën, inzichten en voorbeelden helpen wij partijen die weten dat het anders moet tijdig te anticiperen en te profiteren van de onvermijdelijke veranderingen in de wereld van Agri & Food.

Anders kijken, anders denken, anders doen

Ajaan Hijmans Profile picture_JPG.webp
  • LinkedIn

Joris hijmans

Interested in connecting and collaborating with people across geographical, cultural, and academic boundaries to contribute to the design and implementation of locally rooted and globally connected innovations that can accelerate the transition towards more resilient and sustainable (food) systems.

JH-ID.jpg
  • LinkedIn
 
 

WAT WIJ DOEN

Kairos Teelt Verwerking Vekoop

TEELT, VERWERKING en VERkoop

Kairos teelt gewassen met regeneratieve maatregelen.

De oogst verwerken en verkopen wij zelf en met anderen. Samen werken aan eerlijke ketens met de boer, bodem en (bio)diversiteit als basis.  

ecologism.png

Loonwerk 
directzaai

Kairos biedt boeren, beheerders en onderzoekers de mogelijkheid om directzaai in de stoppel en gewasresten, mengteelten en (door) zaaien van (kruidenrijk) grasland en (bloemrijke) akkerranden te ontdekken en beproeven. Wij denken graag mee over een plan van aanpak die past bij uw (bedrijfs) situatie.

Kairos Advisering

onderzoek en kennisdeling
 

Met onze nieuwsgierigheid, kennis en netwerken verbinden en verrijken wij theorie en praktijk. Dit doen wij via (boeren) studiegroepen, bedrijven en (onderzoeks) projecten op regionaal en nationaal niveau.

Kairos Project Management

PROJECT- en interim MANAGEMENT

Kairos helpt projectgroepen en management teams om anders te kijken, te denken, en te doen. Samen maken wij een plan van aanpak voor de gewenste transitie.  

samen komEN we VERDEr

ONTDEK, GA IN GESPREK EN DOE MEE! 
CONTACT

KAIROS | Regenerative Agri&Food Systems B.V. 
Wemmenhoveweg 2, 7921 RR,

Zuidwolde (Dr.), The Netherlands

info@kairos-agrifood.com  |  Tel: +31 (0)6 53 905 829

  • LinkedIn
  • Instagram

Bedankt,

we komen zo snel mogelijk bij u terug!

Blijf Ontdekken