even voorstellen

“Groot Denken,

            Klein Doen”

Van jongs af aan kon je me al vaak vinden bij het kippenhok bij onze buurvrouw in Rolde, ik werkte later naast school bij boeren en deed vervolgens na mijn VWO de opleiding Nederlandse Agrarische Economie aan de HAS in Groningen.

Mijn hele leven ben ik op een of andere wijze betrokken bij de agri & food sector. Want die fascinatie voor deze prachtige sector uit mijn jeugd is altijd gebleven. 

Ajaan Hijmans Kairos Regenerative Agriculture

Ik werkte lang in de zaaizaad- en diepvries industrie en veehouderij in Oost-Europa en Frankrijk en ben co-founder van een internationaal recruitmentbureau in de food & agribusiness.

Daarnaast ben ik 12 jaar Commissaris geweest bij Rabobank Zuidwest Drenthe en regionaal politiek bestuurlijk actief en landelijk politiek betrokken bij een werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit.

In 2019 ben ik op een inspirerende studiereis naar Brazilië geweest, wat mijn beeld van landbouw heeft gekanteld. Ik heb daar kennis mogen maken met Franke Dijkstra die als eerste in de wereld is begonnen met Directzaai in de stoppel om erosie tegen te gaan. Nadien heb ik mij hier grondig verder in verdiept. Ik zie kansen voor Directzaai in Nederland als één van de oplossingen om de ontstane ecologische- en economische problemen het hoofd te bieden. 
 
Ik heb in al die jaren een groot lokaal, regionaal en internationaal netwerk kunnen opbouwen wat ik daarom graag inzet voor de ontwikkeling en promotie van regeneratieve landbouw en directe inzaai in Nederland, te beginnen in de eigen regio in het Noorden van het land.